Методи комп'ютерної томографії в медицині

Томографічне зображення має найважливішу перевагу – на досліджуваному органі не відображаються тіні від інших органів, що максимально підвищує якість зображення. У медицині сьогодні існують різні методи діагностики за допомогою комп'ютерної томографії (КТ). Розглянемо деякі з них.

Рентгенівська комп'ютерна томографія

Вінцем 30-річного розвитку комп'ютерної томографії на сьогоднішній день стала нова модель спіральних мультидетекторних систем – мультиспіральна комп'ютерна томографія, що дозволяє реконструювати на дисплеї 3D-зображення з тіньовими ефектами, виявляти форми об'єктів з необхідною інтенсивністю, а також здійснювати чотиривимірну ангіографію.
Спеціальне програмне забезпечення дозволяє проводити спіральне сканування різних видів з регулюванням кроку та нахилу спіралі. Чотиривимірна ангіографія забезпечує одночасний перегляд тривимірних зображень з виділенням четвертого виміру (товщини стінок судин, пустотілих органів, костей). Можливо також вивчення чотиривимірного зображення для здійснення віртуального ендоскопічного обстеження органів і збереження даних про всі їхні шари.
Завдяки робочій станції стає можливим здійснювати суміщення зображень, отриманих на комп'ютерному томографі, магнітно-резонансному томографі і гамма-камері. Оцінка і раннє виявлення захворювань коронарних артерій завдяки швидкості сканування дозволяє уникнути артефактів биття серця.

Магнітно-резонансна комп'ютерна томографія (МРТ, комп'ютерна резонансна томографія, комп'ютерна магнітна томографія, магнітно-комп'ютерна томографія)

У відповідності до типу магнітно-резонансна томографія працює на резистивних магнітах, надпровідних магнітах з гелієвим охолодженням або постійних магнітах відкритого типу. Більш популярні сьогодні - системи з постійними відкритими магнітами.
Гадолінітові контрастні препарати дозволяють розвивати методи контрастування, а приймальні котушки і створення спеціалізованих МРТ-систем сприяють підвищенню якісних характеристик зображення.

Емісійна радіоізотопна томографія (ЕРГ)

ЕРГ не настільки популярні та високотехнологічні. На сьогоднішній день прослідковується перехід до цифрових методів представлення зображень, заміна ФЕУ за принципом Анжера на твердотільні ПЗС-структури з люмінесцентними кристалами. Основна перевага ЕРГ – можливість досліджувати динаміку органа, зокрема евакуаторну та накопичувальну функції.

Ультразвукова (УЗ) томографія

УЗ-діагностика - традиційний реконструкційний метод томографії. Зображення шару утворюється за допомогою простої реєстрації сигналів, відбитих від об'єкта. УЗ-сканери останніх моделей обладнані складними системами обробки зображень, подібно  системам КТ, а також в них використані можливості колірного картирування доплерівських зображень і отримання 3D і 4D ангіографичних УЗ-зображень.

У цьому розділі ми зазначили основні методи, які на сьогоднішній день застосовуються в КТ-діагностиці. Але час рухається, і спостерігається активний розвиток нових технологій і методів. Один із них - позитронно-електронна томографія (ПЕТ).

Більш докладно про параметри КТ методів, нові дослідження і методики можна довідатися зі статті «Методи комп'ютерної томографії в медицині» доктора технічних наук, професора Н.Н. Блинова.